Pozdravljeni starši in učitelji!

Tukaj boste našli splošne in specifične strategije za izboljšanje matematičnega znanja v 1.triletju. Zajete so matematične vsebine: številskih predstav in štetja, seštevanje in odštevanje, množenje in deljenje in geometrija. Vabljeni k pridobivanju novega znanja in reševanju zanimivih didaktičnih preizkusov!

Zajete so matematične vsebine:

  • številskih predstav in štetja,
  • seštevanje in odštevanje,
  • množenje in deljenje in
  • geometrija.

Vabljeni k pridobivanju novega znanja in reševanju zanimivih didaktičnih preizkusov!